Visningar och Biljetter

2020 är ett speciellt år som ni alla vet, covid-19 har tvingat oss att ställa in höstvisningarna. Vi hoppas kunna komma tillbaka hösten 2021.

Våra visningar under hösten 2020 är uppskjutna pga. Covid-19. Vi hoppas kunna genomföra säkra visningar hösten 2021.


 

PRESENTING PARTNERS

SUPPORTING PARTNERS

Nyhetsbrev

Kammarkollegiet

Vi har ställt resegaranti hos Kammarkollegiet.