Gradering vandringsresor

För att underlätta i valet av resmål har vi skapat en graderingsmodell som ger dig en fingervisning om vilka resor som skulle kunna passa dig bäst.

Alla resor är avsedda för aktiva människor som gillar friluftsliv och äventyr. De flesta av våra resor klarar du som har normal kondition. Du är alltid välkommen att konsultera oss per telefon eller via e-mail innan du bokar resan om du känner dig osäker i bedömningen avseende teknisk förmåga och fysisk kondition.

För att underlätta för er att välja använder vi oss utav ett tvåskaligt system för att gradera svårigheter på våra resor.  Vi vill med dessa ge en grov bild av vilken nivå du bör ligga på erfarenhets- och konditionsmässigt för att resan eller expeditionen skall bli till en så trevlig och minnesvärd upplevelse som möjligt.

Många av vandringsresorna kräver ingen tidigare erfarenhet utan det räcker att du är i någorlunda god form och sugen på lite äventyr. På några av våra vandringar och toppbestigningar vill vi att du har erfarenhet av att vandra i berg. På våra mest avancerade toppbestigningar kräver vi att du har erfarenhet av alpin klättring och/eller vinterklättring (med stegjärn och isyxa).

Yttre miljö i form av boendestandard, klimat m.m. kan också ha en betydelse för hur svårighetsgraden uppfattas. Den personliga inställningen, hur du psykiskt förhåller dig till nya miljöer, ansträngning, nya rutiner, spelar självklart in. Vår rekommendation är att utgå från mottot: ”Ute på tur, aldrig sur”

Graderingssystemet

Det tvåskaliga systemet för att gradera svårigheter innebär följande:

  • En siffra anger den tekniska nivån.
  • En bokstav anger den nivå av fysisk kondition du bör ha
TEKNISK NIVÅ

Vår numeriska gradering indikerar resans tekniska svårighet. Ju högre grad desto mer omfattande behöver din erfarenhet av aktiviteten vara.

1. Lättare bergsvandringar utan brantare stigningar.
Lättvandrad terräng och relativt korta dagsetapper. Ingen tidigare erfarenhet krävs.

2. Medelsvåra bergsvandringar/ toppbestigningar,
de flesta kan delta. Det är till största delen lättvandrade stigar men det förekommer längre stigningar i relativt brant terräng. Teknisk utrustning är inte nödvändig.

3. Mer krävande bergsvandring och toppbestigningar.
Långa stigningar i kombination med tidvis brant, besvärlig, exponderad terräng. Bra balans och stor vana av vandringvana krävs. Det kan bli nödvändigt att använda sig av teknisk utrustning i form av klätterselar, stegjärn, isyxa och rep eller Via Ferrata utrustning (selar, karbiner, slingor).

4. Svårare toppbestigningar.
Flera dagar med svår och/eller ogästvänlig terräng. Vandring på glaciär, över blockterräng, svåra passager ofta med snö och is. Klättring med kortare sektioner av klippa, is, mix krävs. Repteknik och erfarenhet från klättring är viktig. Här är det också bra att behärska någon form av räddningsteknik på glaciär.

KONDITION

Vår alfabetiska gradering ger en indikation på nivån av fysisk kondition och vad som krävs av dig för att kunna fullfölja vandringen eller toppbestigningen.

A. Medelgod generell kondition, motsvarighet som krävs för en veckas vandring i kuperad terräng. Endast ryggsäck för dagsturer kommer att bäras (max ca 5 kg).  Moderata höjder, (max 3000 m). Stigningar per dag +- 1000 m kan förekomma

B. God vandringskondition förutsätts baserat på träning i form av vandring med ryggsäck eller annan konditionsträning.  Ryggsäck för flerdagarsturer kan komma att bäras (upp till ca 12 kg). Höjder på ca 4000 meter kan vara aktuellt. Stigningar per dag på ca +-1500 m kan förekomma.

C. En relativt hög nivå av kondition och uthållighet krävs. Du behöver kunna vandra längre sträckor under många dagar.  Ryggsäck för flerdagarsturer kan komma att bäras (12-25  kg). Du tränar regelbundet och har varit mycket ute på berget eller i terräng med packning på ryggen. Ofta resor på höga höjder (5000–6000 m) men även turer på lägre höjd (2000-4000 m) kan ha denna kravbild. Stigningar på  +- 2000 kan förekomma)

D. En mycket hög nivå av kondition och uthållighet krävs. Kroppen kommer att utsättas för påfrestningar på hög höjd (5500–6500 m). Du behöver kunna bära tunga ryggsäckar (20–25 kg) under många dagar, ofta uppför och på en hög höjd. Månader av hård träning och förberedelser i form av träningsturer i terräng behövs för att uppnå denna nivå.

Kammarkollegiet

Vi har ställt resegaranti hos Kammarkollegiet.