Partners

Vi har en stark strävan att försöka stötta personer, organisationer och företag som delar vårt synsätt och som jobbar mot samma mål som oss.

Svenska Bergsguideorganisationen är en professionell yrkesorganisation som dels har till uppgift att ansvara för utbildning, examination och fortbildning av svenska professionella bergsguider och dels arbetar för att etablera bergsguideyrket i vår fjällvärld, bland annat utifrån en svensk/nordisk profil.

Vi på Pathfinder Travels arbetar hårt med säkerhetstänkande och anlitar uteslutande certifierade bergsguider att leda våra alpina resor. Av denna anledning har vi valt att bli stödmedlem till Svenska Bergsguideorganisationen.

Det är faktiskt möjligt att med överraskande små medel förändra tillvaron för fattiga människor i utvecklingsländer. Tuki Nepal Society är en religiöst och politiskt obunden förening som på kort tid lyckats förändra tillvaron för människorna i den lilla byn Jyamrung med omnejd, alldeles vid foten av Himalayas storslagna berg. Pathfinder Travels stöder Tuki Nepal Society som sponsor.

Kammarkollegiet

Vi har ställt resegaranti hos Kammarkollegiet.