Personuppgifter

Pathfinder Travels värnar om din personliga integritet och strävar efter att skydda dina personuppgifter på bästa sätt. Denna policy redogör för Pathfinder Travels bestämmelser kring insamlande och behandling av personuppgifter.

Pathfinder Travels förbinder sig att respektera och skydda sådan information och din personliga integritet i enlighet med gällande svensk lagstiftning. Genom att godkänna våra villkor, godkänner du att vi använder dina personuppgifter på detta sätt.
Vi kommer inte dela med oss av dina personuppgifter till samarbetspartners eller till tredje parter, såvida inte särskilda skäl föreligger, t.ex. att polis, åklagare eller liknande begär uppgifter.

VILKA PERSONUPPGIFTER VI BEHANDLAR

Vid bokning av resa:

När du bokar en resa hos oss lämnar du viss information om dig själv. Vi behandlar och skyddar dina personuppgifter i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning. Vi använder informationen för att kunna boka resa, boende och andra tjänster. Vi använder även informationen för att sända dig information om nyheter och erbjudanden som vi tror är intressanta för dig. Dina personuppgifter överförs endast till samarbetspart till oss när det krävs för att vi ska kunna utföra angivna ändamål. Vi säljer aldrig dina personuppgifter vidare till tredje part. Vidare använder vi dina uppgifter för viss analys-, och statistiska ändamål.

Vid bokning av bildkväll/event:

När du anmäler dig till någon av våra bildkvällar/event lämnar du e-postadress och uppgift om aktuellt event. Vi behandlar och skyddar dina personuppgifter i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning. Vi använder informationen för att kunna förutse antal närvarade vid bildkvällen/eventet. Vi använder även informationen för att sända dig information om nyheter och erbjudanden som vi tror är intressanta för dig. Vi säljer aldrig dina personuppgifter vidare till tredje part. Vidare använder vi dina uppgifter för viss analys-, och statistiska ändamål.

Vid besök på hemsida:

Pathfinder Travels kan spara information om dina preferenser och hur du använder vår hemsida eller till oss knutna sociala medier samt annan tredje part såsom annonsnätverk etc. Pathfinder Travels kan spara din IP-adress, vad du själv publicerar på Internet via exempelvis sociala medier, sökningar du gör via sökmotor på Internet, vilken hemsida du kommer ifrån, vilken hemsida du går till efter besök samt vilka val som görs och vilken typ av information och vilka evenemang du visar intresse för. Även information av demografisk och geografisk typ kan komma att sparas.

Vid e-postutskick:

Pathfinder Travels sparar information från e-postutskick. Bland annat kan information kring ditt användande av nyhetsbrevutskick via e-post, inbegripet öppnande av nyhetsbrev, vilka länkar som klickas och vilken typ av information som du visar intresse för komma att sparas.

Vid köp av biljett till filmfestivalen Banff:

När du köper en biljett till Banff av oss lämnar du viss information om dig själv. Vi behandlar och skyddar dina personuppgifter i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning. Vi använder informationen för att kunna skicka ut biljett (e-post) , kunna hitta biljetter för kunder och kontrollera namn på biljetter. Vi använder även informationen för att sända dig information om nyheter och erbjudanden som vi tror är intressanta för dig kopplade till festivalen. Dina personuppgifter överförs endast till samarbetspart till oss när det krävs för att vi ska kunna utföra angivna ändamål eller efter ert specifika samtycke. Vi säljer aldrig dina personuppgifter vidare till tredje part. Vidare använder vi dina uppgifter för viss analys-, och statistiska ändamål.

Vid deltagande i utlottning vid filmfestivalen Banff:

När du fyller i frågeformulär för utlottning vid filmfestivalen Banff lämnar du viss information om dig själv. Vi behandlar och skyddar dina personuppgifter i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning. Vi använder informationen för att sända dig information om nyheter och erbjudanden som vi tror är intressanta för dig kopplade till festivalen. Dina personuppgifter överförs aldrig till samarbetspart till oss. Vi säljer aldrig dina personuppgifter vidare till tredje part. Vidare använder vi dina uppgifter för viss analys-, och statistiska ändamål.

HUR INFORMATIONEN SAMLAS IN

Uppgifter du själv anger vid kontakt med Pathfinder Travels:

Du kan förse Pathfinder Travels med uppgifter vid bokning av resa på Internet, köp av biljett till filmfestivalen, ifyllande av enkät vid filmfestivalen, telefonkontakt, vid kontakt med Pathfinder Travels via webbformulär eller e-post etc.

Uppgifter om dina preferenser och användande:

Hämtas genom så kallade cookies eller beacons placerade av Pathfinder Travels, eller placerade där av tredje part. Pathfinder Travels kan även inhämta sådan information hos sociala nätverk eller annan tredje part såsom annonsnätverk eller nyhetsbrevsleverantör.

VARFÖR VI BEHANDLAR PERSONUPPGIFTER

– Möjliggöra sedvanlig kundadministration och för att vi ska kunna fullfölja våra åtaganden gentemot dig
– Kunna erbjuda högre servicenivå
– Tillförsäkra att respektive hotell, guide, samarbetspartner har tillgång till tillförlitlig persondokumentation i händelse av olycksfall
– För att kunna förse dig med relevant innehåll i form av nyhetsbrev, annonser, SMS eller annan typ av information som du önskar.

VILKA VI DELAR PERSONUPPGIFTER MED

Viss information rörande dig kan komma att överföras till tredje part, också i land utanför EU. Detta sker genom att informationen aktivt skickas till våra lokala samarbetspartners för bokning av flyg, boende, transporter etc. För länder utanför EU kan annan lagstiftning gälla beträffande skydd av dina personuppgifter.

HUR LÄNGE VI SPARAR DINA UPPGIFTER

Pathfinder Travels sparar dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för att uppnå de ändamål som beskrivs i policyn. Om du avregistrerar dig från våra tjänster tar vi bort dina personuppgifter så snart vi kan, med undantag för avidentifierade uppgifter som vi kan komma att spara för statistikändamål och för annonsinlägg som publicerats i våra sociala medier.

OM DU VILL VETA MER

En gång per kalenderår kan du kostnadsfritt få veta vilka av dina personuppgifter som vi hanterar. Din skriftliga begäran skickas till postadressen nedan och måste vara undertecknad av dig personligen. Du kan när som helst begära att vi rättar eller tar bort uppgifterna om dig om dina uppgifter skulle visa sig vara felaktiga eller inaktuella.

Pathfinder Travels AB (556823-8447) är personuppgiftsansvarig i enlighet Dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktuppgifter
Pathfinder Travels AB
Göteborgsvägen 3
44330 Lerum

Kammarkollegiet

Vi har ställt resegaranti hos Kammarkollegiet.