Oskar Kihlborg

Oskar Kihlborg har under 25 års tid arbetat som äventyrare, föreläsare och fotograf. Oskar blev tillsammans med Mikael Reuterswärd de första svenskarna att nå toppen av världens högsta berg Mount Everest, 1990.

Fler Himalayaexpeditioner följde och 1994 ledde han en expedition till Lhotse, 8,516m, världens fjärde högsta berg. Oskar blev förste Skandinav att nå toppen.

Kammarkollegiet

Vi har ställt resegaranti hos Kammarkollegiet.