Hållbarhet

Vi har alltid arbetat med småskalig turism och försökt göra så lite avtryck som möjligt under de 20 år vi arrangerat gruppresor ute i världen. Sedan ett par år tillbaka har vi börjat utveckla fler vandring- och cykelresor i Sverige och lokalt här i Västsverige. Det är en långsiktig omställning som handlar om att vi vill minska klimatavtrycken av vår verksamhet.

Här hemma är den bärande hållbarhetsprincipen att vi ska utnyttja befintliga resurser i så hög grad som möjligt. Ja, för att minska slitage och klimatpåverkan. 

Vi samarbetar med befintliga boendeanläggningar med hög hållbarhetsprofil, försöker förlägga startpunkterna för aktiviteterna på platser som lätt kan nås med kollektivtrafik, vi vandrar eller cyklar på befintliga leder eller stigar. Använder vi busstransporter strävar vi efter att ha fordon som ger små avtryck (biogasbussar etc). Vi arrangerar inga aktiviteter som innebär användande av motorfordon. Vi respekterar och lär ut allemansrättens grundläggande principer

En annan viktig tanke är att fler än vi ska dra nytta av vår verksamhet. Vi bygger våra arrangemang utifrån nära samarbeten med andra aktörer i det lokala näringslivet, boenden restauranger, matproducenter, guider m.fl. Ambitionen är också att kunna växa på hemmamarknaden, skapa utrymme för att anställa och fler därmed fler arbetstillfällen. 

Vår resa här hemma har nyligen börjat och vi har en lång väg kvar till att uppnå våra mål. Vi har dock en långsiktig plan och 20 års arbete med småskalig turism har lärt oss att vara uthålliga, tålmodiga och hållbara.

Kammarkollegiet

Vi har ställt resegaranti hos Kammarkollegiet.