Coronaviruset: Hur påverkar det våra resor/resenärer?

Vi har sedan den första rapporteringen av coronavirusets utbrott i Kina dagligen följt medias, inhemska myndigheter samt WHO:s information om smittspridning och prognoser. Utveckling under den sista veckan gör att vi nu finner det påkallat att skriva om hur vi förhåller oss till epidemin.

Till en början var som alla vet smittan begränsad till Kina och framföra allt Wuhan området. Nu ser situationen annorlunda ut och Coronaviruset (Covid 19) börjar alltmer omnämnas som en pandemi p.g.a att smittan nu nått samtliga världsdelar (undantaget Antarktis). För aktuell spridning se här.

Vi förstår att många är oroliga och känner sig osäkra inför att boka  eller för att resa på redan inbokade resor.  Som det ser ut idag har vi inga resor som går till områden med konstaterad hög smittorisk.  Läget kan dock snabbt förändras  och vi följer utvecklingen genom WHO:s samt svenska myndigheters rapportering, se https://www.folkhalsomyndigheten.se/ samt www.ud.se

Formellt är det följande som gäller för genomförandet av resor:

Så länge inte Utrikesdepartementet avråder från att göra icke nödvändiga resor till länder/områden, genomför vi resorna som planerat. Det är vår generella policy som vi alltid följt i vår verksamhet och det gäller vid fall som detta eller vid politiska oroligheter, naturkatastrofer etc. UD listar de länder de avråder resande till här. https://www.regeringen.se/uds-reseinformation/ud-avrader/

Detta är vår generella utgångspunkt. Vi kan dock, i extraordinära fall, där vi finner det nödvändigt genom interna bedömningar, ställa in resor även till områden UD inte listat.

Skulle vi ställa in en resa informerar vi våra kunder omgående.  Vi betalar då tillbaka alla pengar. Om du som kund väljer att ställa in en resa till ett område som UD inte avråder resor till, gäller de avtal/villkor resenären ingått med Pathfinder Travels via våra resevillkor samt e-post kommunikation. Läs mer om våra  Resevillkor här!

Vi kommer dock att följa utvecklingen på samtliga våra resmål extra vaksamt framöver och det kan t.ex. hända att vi avvaktar med att köpa in flygbiljetter längre än normalfallet. Det är först när vi inhandlar flygbiljetter som du som kund riskerar att förlora pengar utöver anmälningsavgiften enligt följande villkor:

3.1.2. I de fall där resenärens flygbiljetten inhandlas tidigare än 50 dagar innan avresa är resenären skyldig att villkorslöst betala avbokningskostnaden för flygbiljetten. Vi informerar alltid resenären när flygbiljetten är reserverad och vilken kostnad eventuell avbokning skulle innebära.

Skulle en situation uppstå i ett område där vi har resenärer på plats, kommer vi att i samarbete med berörda myndigheter, vidta nödvändiga åtgärder för att trygga våra resenärers och medarbetares säkerhet på bästa sätt.

Har ni frågor är ni välkomna att kontakta oss via: info@pathfindertravels.se alt 031-7070080

Vänligen

Pathfinder Travels

Kammarkollegiet

Vi har ställt resegaranti hos Kammarkollegiet.