COVID-19: Meddelande till alla våra bokade resenärer

Spridningen/ situationen med COVID -19 kan eventuellt komma att innebära problem för din planerade resa. Vi tror dock att situationen kommer att se annorlunda ut framöver och att vi kan genomföra er resa enligt plan!

Idag, 16 mars år 2020, avråder Utrikesdepartementet resande enligt följande:

Med anledning av den omfattande spridningen av det nya coronaviruset och den snabbt föränderliga och osäkra situationen som råder för resande avråder UD från icke nödvändiga resor till alla länder.

Se: https://www.regeringen.se/sverigesregering/utrikesdepartementet/

Skulle Utrikesdepartementet avråda från icke nödvändiga resor till det område din resa avgår till, tre veckor innan avresa (eller närmre inpå,) ställer vi in resan och du får pengarna tillbaka. Beslutet fattas alltså tre veckor innan avresa (eller därefter om UD skulle införa nya restriktioner mellan tre veckor innan avresa fram till avresedatum).

Att UD avråder från att resa nu, behöver således inte innebära att vi ställer in resan. Säkerhetsläget kommer sannolikt förändras till det bättre och UD kommer häva avrådan. Då gäller vår generella policy: Så länge inte UD inte avråder från att göra icke nödvändiga resor till länder/områden, genomför vi resorna som planerat.

Vårt beslut fattas således som sagt, tre veckor innan avresa. Detta får följande implikation. Vi omber er att inte slutbetala resan förrän tre veckor innan avresa eller tills vi ger ett klart besked om att resan kommer att kunna genomföras. Detta för att undvika eventuell onödig administration.

Förhoppningsvis kan besked ges tidigare, då följer vi ordinarie betalningsplan. Vi kommer dock inte skicka nya slutfakturor utan håller kontroll på detta för varje enskild resa/resenär.

Vänligen
Pathfinder Travels

Kammarkollegiet

Vi har ställt resegaranti hos Kammarkollegiet.