Sommarens resor, hur blir det?

Många hör just nu av sig till oss och undrar hur vi tänker kring våra planerade resor i sommar. Det har varit svårnavigerat och fortfarande råder ovisshet kring inresebestämmelser, vaccinationsbevis med mera. Tiden rinner dock iväg och vi måste därför sätta en ungefärlig kurs utifrån vad som gäller idag samt utifrån branschens prognoser.

UD:s Reserekommendationer

Vi följer och har alltid följt UD: s reserekommendationer. Idag gäller följande:

UD:s avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder gäller fram till 31 maj 2021 med undantag för de 30-tal länder i Europa som avrådan hävts för.

För samtliga av våra destinationer i Europa har avrådan hävts. Från det perspektivet finns det med andra ord inga formella hinder att genomföra våra Europaresor.

För destinationer utom Europa, gäller dock fortfarande avrådan.

Vilka resor kan vi genomföra idag?

Resor i Sverige

Samtliga resor i Sverige kan utifrån rådande förhållanden genomföras. Vi är i full gång med vårens weekeendresor med vandringar på Gotaleden, Sail & Hike kring Marstrand, MTB-cykling på Kullaberg och kring Jonsered. Det är också fritt fram att boka veckovandringarna i Grövelsjön och Lappland.

Resor inom Europa/ Schengen

Trots att UD: hävt avrådan för våra resor till Europa finns idag andra hinder i form av lokala inresebestämmelser. Dessa varierar från land till land. Vidare är frågan om vaccinationsbevis viktig att ta med i beaktande för dig som kund.

Lokala inresebestämmelser

Utifrån det som är för handen idag är det endast ett fåtal resor vi skulle kunna genomföra. Flera länder har fortfarande kvar karantänsregler i 5-10 dagar, vilket omöjliggör våra landarrangemang. Länderna börjar dock öppna upp alltmer och fri rörlighet inom EU ska enligt branschens bedömningar vara verklighet i slutet av juni, då under förutsättningar att vissa krav uppfylls, se nedan under vaccinationsbevis.

Vi bedömer att vi kommer kunna genomföra merparten av våra Europaresor som infaller efter den 1 juli 2021.

Om du har en resa bokad med oss kommer vi från och med nu kommunicera löpande och vi fattar beslut om genomförande senast en månad innan avresa. Vi kommer även uppdatera här på vår nyhetssida samt genom nyhetsbrev.

Resor utom Europa

UD avråder fortfarande för icke nödvändiga resor utom Europa. Beslut om genomförande av dessa resor kan därför i dagsläget inte tas. Vi får bevaka UD:s hållning och ta ställning till läget när UD:s avrådan hävts. Avrådan gäller som sagt fram till 31 maj.

Vaccination och vaccinationsbevis

Vi är nu enligt Folkhälsomyndigheten inne i fas 4 i prioritetsordningen gällande vaccin. Det är den sista fasen och inkluderar personer som är 18 år och äldre och inte prioriteras i de tidigare faserna. De som är äldst i denna grupp/fas skall/bör vaccineras först.

Enligt Folkhälsomyndigheten gäller följande angående vaccinationsbevis:

“Regeringen har gett Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) i uppdrag att ta fram en gemensam digital infrastruktur för vaccinationsbevis. Målet är att vaccinationsbeviset ska finnas tillgängligt i juni. När det är klart kommer de som har blivit vaccinerade mot covid-19 få ett bevis på genomförd vaccination. Vaccinationsbeviset kan sedan visas upp digitalt eller på papper. Vaccinationsbeviset utformas för att möta internationella krav och kommer att kunna användas för till exempel resor.

Den som har vaccinerat dig kan utfärda ett vaccinationsintyg. Dessa intyg visar på att en vaccination genomförts och kan till exempel inte användas vid resor. Fråga när du vaccinerar dig vad som gäller för dig.

På EU-nivå samarbetar länderna för att utveckla ett så kallat grönt kort-certifikat för att underlätta vid resor mellan länderna. Certifikatet innehåller vaccinationsbevis, intyg på negativt covid-test eller intyg på positivt covid-test (vid genomgången covid-19).”

Enligt DIGG skulle vaccinationsbeviset vara klart 1 juni. Det senaste vi hört är datumet 26 juni (Per J Andersson, Vagabond, sa detta i en intervju i P1 den 9 maj).

EU har heller inte fattat beslut om när det ska börja gälla. Sannolikt i slutet av juni månad. Se nedan för illustration av hur detta vaccinationsbevis är tänkt att fungera eller läs mer här: Läs mer om Gröna beviset – ditt vaccinationsbevis hos E-hälsomyndigheten.

Viktigt att tänka på angående vaccinationsbeviset

Det kan ta viss tid innan man får vaccinationsbeviset efter man vaccinerat sig. Dels är det en hantering av själva registreringen, dels måste fullgott skydd ha uppnåtts.

Kommer det gå att resa utan vaccinationsbevis?

Ja, andra bevis ska gälla då man inte kan tvinga människor att vaccinera sig samt att vissa inte kan ta vaccin av medicinska skäl. EU:s regelverk kommer att omfatta även bevis om negativa testresultat inför resa (taget 48-72 h innan avresa) och bevis om att man har testats positivt och kan anses tillfrisknad (Antikroppar; intyg på att man har haft och tillfrisknat från sjukdomen.)

Bokning och betalning

Såsom läget är idag bokar du helt bindningsfritt. Vi skickar helt enkelt inga fakturor.
Så fort vi tagit beslut om att genomföra en resa, vilket vi självklart meddelar bokade kunder, kommer följande att gälla:

1. Vid inköp av flygbiljetter eller andra resehandlingar kommer vi vilja ha in full betalning av biljettpriset. Har datum för slutbetalning passerats vid inköpstillfället av flygbiljett vill vi ha in full betalningen för hela resan.

2. I samband med att biljetter bokas kommer vi att skicka vilka villkor som gäller för just din/er biljett (vid sidan av flygtider, bagagebestämmelser etc) i fall av avbokning. Biljett/färdhandlingar inhandlas när vi mottagit godkännande av villkor samt betalning.

3. När flygbiljett eller andra resehandlingar är inköpta är bokningen till 100% bindande.

OBS, vi kommer inte handla in biljetter/färdhandlingar förrän vi bedömer det vara säkert att genomföra resan samt att vi uppnått tillräckligt många deltagare för ett genomförande.

Avbokning

Om vi, Pathfinder Travels, ställer in resan på grund av UD: avrådan eller andra skäl, betalar vi tillbaka alla pengar. Detta har vi gjort under hela pandemin (och alltid dessförinnan). Vi har också självklart ställd resegaranti hos kammarkollegiet.

Om du bokar av resan på grund av individuella orsaker såsom sjukdom, tillhörande riskgrupp etc eller på grund av att du inte har handlingar som krävs för i inresa (pass, vaccinationsbevis, negativt testresultat, antikroppsintyg) följer vi våra särskilda samt allmänna resevillkor, se kapitel 3.

Ombokning

Skulle resan behöva ställas in p.g.a av t.ex. snabbt inpå ändrade inresevillkor kommer vi vi i första hand erbjuda ombokning till ett annat tillfälle. Om inte, återbetalar vi som sagt era inbetalda pengar.

AVBESTÄLLNINGSSKYDD

Vi råder er starkt att kontrollera att ni har ett fullgott avbeställningsskydd. Då har ni möjlighet att få pengarna tillbaka vid allvarlig sjukdom eller andra särskilda omständigheter, som förhindrar din avresa. Avbeställningsskydd skall vara ordnat eller tecknas i samband med att bokningen blir bindande.

De flesta banker har avbokningsskydd upp till vissa belopp så länge du köper resan med ditt kort, via internetbanken eller på ditt bankkontor. Ta kontakt med din bank och kontrollera vad som gäller och vilka som omfattas av skyddet.

Avbeställningsskydd ingår i regel även i alla större hemförsäkringar. Undersök även vilket skydd som finns i hemförsäkring innan du tecknar tilläggsförsäkringar. Detta för att undvika att dubbelbetalning för samma tjänst.

Behöver ni teckna eller komplettera ert reseskydd eller avbeställningsskydd, kontakta till exempel Europeiska Reseförsäkringar, Solid Försäkringar eller Gouda Försäkringar.
Kontrollera alltid noggrant villkoren för respektive försäkring.

Obs, ta reda på att ditt skydd även gäller Covid 19!

Sjuk på resan?

Blir du sjuk under resan är det naturligtvis viktigt att ha ett fullgott försäkringsskydd som täcker sjukvård, evakuering, hemtransport etc. I Pathfinder Travels arrangemang ingår inte reseförsäkring utan det åligger resenär att ha ett fullgott och ändamålsenligt försäkringsskydd inför resan. En grundläggande reseförsäkring ingår i de flesta större hemförsäkringar men kan behöva kompletteras beroende på resans pris eller karaktär. I regel kan reseförsäkring tecknas fram till avresedagen.

OBS, viktigt att kontrollera att det inte finns några undantag för Covid 19.

Är det tryggt att resa, hur ser det ut på plats?

Varje enskilt land har lokala restriktioner och rekommendationer vilka de verksamheter/aktörer som ingår i våra arrangemang naturligtvis följer. Vi reser ju inte i ett vacuum, det är en rådande pandemi. På de flesta platser gäller dock följande:

  • Social distans. 1-2 meter.
  • Munskydd på offentliga platser, kollektiva färdmedel
  • Begränsade antal sittplatser på färdmedel, restauranger  etc
  • Förstärkta hygienrutiner (hotell, hyttor, restauranger etc)
  • Begränsningar av antalet personer i affärer, restauranger etc
  • Begränsade öppettider

OBS, inför resan kommer du få specifik reseinformation vad som gäller kring just din resa, då även restriktioner samt rekommendationer med bäring på Covid-19.

Frågor?

Har du frågor, hör av dig!

031-7070080
info@pathfindertravels.se

Kammarkollegiet

Vi har ställt resegaranti hos Kammarkollegiet.