Skolan i Rampur, en historia om ett skolbygge i Nepal

Prolog

År 2015 drabbades Nepal av en förödande jordbävning. Många människor förlorade sina liv och 800 000 hem och skolor förvandlades till ruiner eller helt försvann.

Tiotusentals barn har sedan dess haft sin skolgång i undermåliga och temporära skolbyggnader.

Efter jordbävningen bildades ”Build up Nepal”, initialt grundat av Tuki Nepal, men numera är det en fristående organisation (NGO).  Pathfinder Travels har under lång tid på olika sätt samarbetat och stöttat Tuki Nepals arbete, liksom många av våra gäster. Tuki Nepal är en svensk/nepalesisk hjälporganisation som sedan 2000-talets mitt drivit ett flertal lyckosamma, långsiktiga projekt i Nepal. Skolor, sjukstugor och hus har byggts, många barn och ungdomar har fått sin skolgång samt utbildning finansierad genom organisationens arbete. Läs mer om Tuki Nepal här.

Build up Nepals mål är att återuppbygga hus, skolor, ja hela byar och skapa jordbävningssäkra hus samt bekämpa fattigdom. De inriktar sig på att återuppbyggnaden ska var lokalt driven därför utbildar de och stödjer lokala entreprenörer, samt lär dem bygga upp sina egna byar på ett säkert och hållbart sätt. Genom byggprojekten skapas arbetstillfällen vilket även främjar utvecklingen av fungerande, självständiga och långsiktiga ekonomier.

De arbetar även med att introducera  ”Earth brick” tekniken i Nepal.  Med denna metod kan de lokala krafterna själva producera sitt byggnadsmaterial, som är hållbart, säkert och billigt. Se mer om Earth Brick” tekniken här:

Build upp Nepal står för maskiner, utbildning och löpande stöd. Varje byggprojekt blir i sig en utbildning för lokala entreprenörer och bybor.

Byn Rampur

Rampur är en liten fattig by belägen i Dangdistriktet i sydvästra Nepal. Deras skola blev kraftig skadad i jordbävningen 2015 och ca 65 barn från klass 1-5 var därefter hänvisade till ett undermåligt och illa byggt skolhus.  Många barn slutför inte skolgången, få i byn har högre utbildning och analfabetismen är hög. De flesta som bor i byn är Daliter, det är en historiskt diskriminerad och fattig befolkningsgrupp av det lägsta kastet. Ja, det finns ett kastsystem i Nepal, det är officiellt avskaffat men effekterna kvarstår. Utsikterna för dem att själva finansiera ett skolbygge är mycket låg.

En skola blir till

1. Höst 2018, Viljan att göra gott

För nästan exakt tre år sedan blev jag kontaktad av en av våra trogna kunder, Örjan, som då var nyss hemkommen från en resa till Jordanien. Ett par år tidigare hade han rest med oss till Nepal och blivit mycket förtjust i landet. Han såg dock också de stora hjälpbehov som finns i Nepal, såsom fattigdom och bristande infrastruktur.

Örjan hade tidigare uttryckt en vilja om att bli en ambassadör för landet, att på något sätt kunna hjälpa till och bidra. Nu ställde han en skarp fråga. Hade vi något projekt som han och hans kontakt och vän, som drev ett större byggbolag, kunde stötta?  Gärna någon form av byggnation, helst en skola. Jag sa då att jag skulle höra av mig till Tuki Nepal och de satte mig i sin tur i kontakt med Build up Nepal. Svaret från deras sida var enkelt, det finns alltid projekt att bidra till. Pathfinder Travels och många av våra kunder har genom åren stöttat Tuki Nepal på olika sätt. Det är har en väl etablerad relation sedan länge och även en tillförlitlig länk till Build up Nepal. 

Sedan gick det snabbt, bara några dagar senare återkom Örjan och berättade:

Min Kontakt ringde efter vi talats vid och han hade spontant dragit det under pågående Styrelse möte, och fått Bifall för att göra något biståndsprojekt i Nepal.

Andreas från Build up Nepal hade också informerat mig om att de hade varit igång och byggt skolor i Nepal alltsedan jordbävningen 2015. Vid det laget, i slutet av november år 2020, hade de redan byggt upp 20 skolor. Andreas förklarade för mig:

Vi bygger i mycket avlägsna och fattiga byar på landsbygden, där de allra flesta skolbarn fortsatt går i skolan i temporära skjul.  Det är med stöd av våra partners/sponsorer och tillsammans med lokala mikro-entreprenörer som vi bygger skolorna.

Genom att träna lokalarbetskraft samt att använda lokalt tillverkade byggstenar (Earth Bricks) skapas nya jobb och utveckling i byn (utöver den nya skolan). 

Se en kort video från projektet:

Jag vidarebefordrade informationen till Örjan och Jonas, ägaren av byggbolaget och satte dem i direktkontakt med Andreas, sedan var bollen i rullning.

2. Vår 2019. Ett frö är sått

I januari 2019 började projektet formaliseras. Jonas och Örjan ville absolut vara med och bidra till att delfinansiera ett skolbygge. Andreas arbetade med att ta fram ett lämpligt, handfast projekt och så fort detta var fastställt, skulle Jonas och Örjan betala in en större summa pengar för att starta igång bygget.

Andreas definierar då att ett klassrum kommer kosta ca 90 000 SEK att bygga. Det var det bidrag som Jonas företag vill gå in med. De skolprojekt som redan är igång var dock redan finansierade, upplyste Andreas. Det handlar nu om att hitta ett nytt lämpligt projekt, det tar sin tid. Och en skola med endast ett klassrum förslår heller inte. Andreas menar att det bör byggas minst 3 – 4 klassrum om ett skolprojekt ska kunna motiveras. Då har skolan kapacitet för ca 70 elever. Så för att sätta igång projektet måste ytterligare 270 000 SEK dras in.

I april 2019 får jag äran att träffa Andreas på en Nepalträff som Tuki Nepal arrangerar på en nepalesisk restaurang i centrala Göteborg. Vi är båda eld och lågor inför möjligheterna att bygga en skola tack vare Örjan och Jonas engagemang ihop med organisationerna Tuki Nepal och Build up Nepal. Men hur ska vi gå vidare? För att få ihop projektet måste vi säkra pengarna hela vägen fram. Ganska snart kommer vi fram till att vi, Pathfinder Travels tillsammans med Tuki Nepal kan dra igång en insamling.

Jag känner mig lite osäker, om vi inte lyckas, vad händer då? Andreas är lugn som en filbunke och säger, vi kommer att lyckas, folk vill hjälpa till, det kan ta tid, men vi kommer ro hem det. Lita på mig. Och det gör jag.

3. Sommar 2019. Insamlingen

Vi prövar idén om en insamling mot Örjan och Jonas som båda är positiva. Den organisatoriska plattformen för insamlingen finns redan genom Tuki Nepals hemsida och deras 90-konto. På själva insamlingssidan där projektet beskrivs finns en ”insamlingsbarometer”. Tack vare Jonas och Örjans generösa bidrag kan vi redan från start visa att vi är en bra bit på vägen.

Under försommaren sätter Andreas upp insamlingen på Tuki Nepals hemsida och vi börja sprida budskapet i social media.

Örjan och Jonas vill gärna veta när byggstart kan bli, de vill gärna åka fysiskt till Nepal och ta del av bygget på plats.  Örjan skriver till Andreas och mig den 6 juni 2019:

Hej! 

Det tar ju lite tid mellan varven.

Jag uppfattade att ni skulle redovisa 90.000 kr, eftersom dom redan är klara. Vi har ju en ambition att åka till bygget i Nepal, så vi vill någon garanti att det blir av, nu siktar vi nog på att komma iväg maj. 2020.

Jag tror inte ni får igång något nu i oktober??

Andreas svarar:

Jag kan garantera att projektet blir av. Det svåra är att veta exakt när bygget kommer börja. Om vi kommer igång med en ordentlig insamling nu så är jag övertygad om att vi genom Tuki Nepal, Build up Nepal och Pathfinders nätverk kan samla ihop de pengar som krävs fram till årsskiftet och då blir byggstart i början av 2020.

 Till hösten kommer vi veta bättre hur insamlingen går och kunna estimera en mer exakt tid för byggstart.

Hoppas detta upplägg funkar för er!

Den 12 juni 2019 skickar vi ut ett nyhetsbrev med titeln:

Nepal-vänner, låt oss samla in pengar till en ny skola!

Nyhetsbrevet är framför allt riktat till de som rest med oss till Nepal, vid det laget ca 1000 personer.  Här är jag nog lite naiv, jag tror att vi mer eller mindre kommer dra in pengarna omgående. Om alla skänker 300 spänn, typ tre luncher ute + ett glas vin ute på fredagkvällen per näsa, så är vi hemma. 

Så blir inte fallet.

4. Höst 2019. Många bäckar små

Insamlingen går med andra ord lite trögare än vad jag väntat mig, men som sagts, Andreas är rutinerad, lugnar mig/oss och jobbar vidare på egen kant. Vi jobbar också, gör inlägg i social media, försöker förmå människor att bidra, men det är en fin balansgång. Givandet måste komma från insikt, innerlighet och vilja.

Jag blir en aning desillusionerad i processen, tappar fokus på uppdraget och ägnar mig åt vår kärnverksamhet i stället. Att sälja resor. Det är enklare, vi prissätter, levererar en tjänst, som gäster är beredda att betala för, 

Men jag har goda kollegor som är engagerade. De tar över stafettpinnen, kommer med ideér, driver projektet framåt på olika sätt.

Den 11 december 2019 kommer så följande hoppingivande e-post från Andreas riktat till Örjan och Jonas och som skapar ny glöd.

Hej igen Örjan och Jonas,

GODA nyheter!!

Vi har kämpat under hela hösten för att samla in mer pengar till skolbygget och lyckades nu få in ett större bidrag om 75 000 kr från Familjen Burre Hellmans stiftelse. Detta innebär att vi nu är uppe i 156 000 kr i vår insamling:

https://www.tukinepal.org/fundraiser/pathfinder-tuki-samlar-in-till-ny-skola/

Vi har hittat en riktigt utsatt skola i en fattig dalit by i Dang distriktet som vi prioriterar för projektet. Där studerar 65 barn och en ny skola skulle göra stor skillnad för deras utbildning och utsikter för framtiden. Jag har bifogat en rapport till mejlet där ni kan läsa mer om den nuvarande skolan. Om vi kan få lite fart i insamlingen under jul/nyår och kommande månader så kan vi påbörja projektet redan i Mars och sedan samla in resterande del under byggets gång.  

God jul och gott nytt till er båda! 

Det sätter fart på oss, framför allt min kollega Cecilia som lanserar idén om en julkampanj för skolan. Det var dock inte så att vi tog i så vi sprack, budskapet kommer som en sista punkt i löptexten samt i den sista puffen. Men kampanjen ger effekt.

5. Vinter 2020. Nästan framme eller knappt uppstart?

Tillsammans med de bidrag som Andreas säkrat, julinsamlingen mina kollegor drivit på, så är vi trots allt närmare målet. Den 29 januari 2020 skriver Andreas:

Julinsamlingen har gått bra och vi fick även nyligen in ännu ett större bidrag till projektet. Detta innebär att vi nu totalt är uppe i 264 000 kr (utav totalt 360 000 kr som behövs för bygget)!!

Vi är nu i full fart med att söka bygglov och koordinera byggstart hos utbildningsministeriet. Tyvärr är det svårt att söka bygglov innan man har säkrat finansiering för projektet men vi kämpar på för att försöka få det på plats så snart som möjligt. Från tidigare erfarenhet är det svårt att veta hur lång tid det tar men vi hoppas kunna påbörja bygget i Mars eller April. Byn är mycket avlägsen så under monsunen (Juni-Augusti) kommer bygget pausas. Skolan kommer bli helt klart först efter monsunen, sannolikt i Oktober eller November.

Skolan kommer byggas i den fattiga dalitbyn Rampur i Dang distriktet:

https://goo.gl/maps/MGztcEyBeUBn4nsZ8

Dalit är en historiskt diskriminerad grupp i Nepal och denna by har levt i extrem fattigdom i generationer. Det studerar totalt 65 barn i skolan från förskola till klass 5 och deras nuvarande skola är i uruselt skick. En ny skola kommer göra stor skillnad för deras utbildning och utsikter för framtiden. Jag har bifogat en uppdaterad rapport till mejlet där ni kan läsa mer om Rampur och skolprojektet.

Men vi behöver komma upp in 300 000 tusen innan vi kan lösa bygglovsansökan

I januari 2020 är det fortfarande 35 000 kr som saknas för byggstart. Jag pratar med mina kollegor och känner mig frustrerad, vi måste få igång bygget nu!

Den gamla skolan i Dang

Massor av enskilda människor hade bidragit ihop med större finansiärer. Tiden tickar, det är dags att komma igång. 

Vi får då genom Andreas ett inspel från Volvo lastvagnar som gärna vill vara med och bidra med det sista som behövs och vi börjar planera inför en inspirationsträff/ insamling. Datum fastställs, allt är på banan och det känns som den sista pusselbiten är på plats. Men sedan så hände det något, det kom ett virus som hade global effekt.

6.  Vår, sommar, höst 2020. Covid vadå?  inget kan stoppa ett skolbygge!

Den 12 mars 2020 skriver jag en replik till Anette från Volvo angående den planerade träffen på Volvo lastvagnar som svar på Anettes undran samma dag, hon skriver:

Godmorgon,

Vi har ju bokat och laddat för ert seminarium den 6 maj. Men som läget ser ut med COVID-19 och Corona så känner jag viss oro. Tänker att vi kollar närmare semestern och hoppas verkligen situationen ändrar sig till ett normalläge.

Mitt svar avslöjar nog att vi, Pathfinder Travels, då gick in i ett stabsläge:

Hej,

Ja, just nu är allt pausat.

Ha det fint

Nicke

Otrevligt kort, inte likt mig, men det var nödvändigt just då. Covid -19 slår till, gör oss så som många andra fullt fokuserade på överlevnad. Tuki Nepal, Build up Nepal och därmed insamlingen trummar dock på medan världen och vi står still, i månader. De här två organisationerna är vana vid läget, de har alltid jobbat utifrån ”survival mode”.

Örjan vaknar till och frågar den 19 oktober 2020:

Hej Andreas!

Hoppas ni lever och har hälsan! Har varit inne och sett att insamlingen i stort sett är ”i mål”

Vad som är lite svårt att få någon uppfattning om hur Pandemin drabbat Nepal och övriga Asien. Hur är din syn på på vårt projekt. Har ni fixat och ordnat med all formalia, bygglov, bidrag från staten osv.

Två dagar senare, (21 oktober 2020) svarar Andreas:

Hej Örjan,

Kul att du hör av dig! 

Situation i Nepal är fortfarande svår. Regeringen stängde ned landet från mitten Mars och detta har under senaste månaderna börjat lättas upp. Antalen coronafall ökar lavinartat men ännu en nedstängning skulle lamslå människors inkomster och ekonomin i stort. Sjukvården har inte den kapacitet som krävs för att hantera situationen. Akut brist på materiel, sjukbäddar, respiratorer, samt utbredd brist på sanitet och trångboddhet gör situationen svår att hantera.

Samtidigt är vi glada över att kunnat återstarta vår verksamhet senaste veckorna. Många projekt är nu fullt igång igen men tyvärr så har myndighetskontor varit helt nedstängda senaste 6 månaderna vilket inneburit att vi fortfarande väntar på bygglov. Mycket tråkigt för vårt projekt men vi hoppas och tror att vi kommer kunna komma igång i början 2021 – Januari eller Februari siktar vi på nu. Insamlingen är ju så gått som i mål och vi är taggade som bara den men utan bygglov får vi inte börja tyvärr… När man jobbar i Nepal krävs det mycket tålamod!

Örjan och Jonas har redan från början velat besöka Nepal och projektet och Örjan undrar om det är läge att komma till våren, dvs våren 2021. Men saker tar tid, pandemin slår hårt i Nepal.  Insamlingen är dock mer eller mindre i hamn, byggloven börjar falla på plats. Processen fortgår.

7. Vår 2021. Det första spadtaget, bygget är igång

Den 7 april år 2021 dimper följande e-post in från Andreas:

Hej Örjan, Jonas och Nicke,

Nu har vi äntligen fått bygglov och tagit första spadtaget på bygget av den nya skolan!! Så himla kul att vi äntligen är igång. 

Vi planerar bygga på ordentligt innan monsunen kommer framåt juni. Sen bygger vi klart till hösten (efter monsunen) och vi planerar att skolan ska vara klar strax efter årsskiftet om allt går någorlunda som det ska. 

Vi hoppades bygga fyra klassrum men skolan ligger på en mycket avlägsen plats o kostnader för material och transport har visats sig bli högre än vi först trott. Dessutom har skolan inga toaletter i dagsläget så nu planerar vi att blir det tre ordentliga, jordbävningsresistanta klassrum o nya toaletter till barnen i Rampur.

Här ska det byggas!

Nu är bygget i full gång och redan i maj får vi en ny rapport med bilddokumentation från Andreas. Grunden är då färdig och de är i full färd med att bygga väggarna. Andreas förklarar att andra vågen drabbat Nepal hårt med stor smittspridning. 74 av 77 distrikt i Nepal har full lockdown, i nuläget är det bara skolbygget i Rampur och ett annat projekt igång, medan alla andra  Build up Nepal projekt är på paus.

Örjan och Jonas hoppas på ett besök till hösten men är inställda på att det kanske inte kommer fungera på grund av pandemin. De liksom vi vågar inte sia om framtiden, förhoppningar har grusats alltför många gånger vid det här laget.

Kommunikationen från Andreas till Örjan & Jonas och oss på Pathfinder tätnar under våren och vi får löpande bild- och filmdokumentation av hur bygget framskrider. 

Väggarna tar form
Armering är en viktig del

8. Sommar 2021. Den sista pushen, insamlingen äntligen in mål!

Under juni månads första hälft får vi genom Andreas reda på att det fortfarande fattas ca 20 000 SEK för att kunna slutföra bygget. Pengarna måste in snabbt för att kunna färdigställa så mycket som möjligt innan monsunen kommer. Örjan reagerar blixtsnabbt och får sin bror med på tåget som löser hälften av det sista av insamlingen.  Tuki Nepal går också ut med ett nyhetsbrev och pushar för att de sista pengarna ska trilla in. Bygget kan med andra ord framskrida tills att monsunen sveper över Nepal.

Under slutet av juni och början av juli öser regnet ned och allt stoppas upp. En bit in i juni blir det uppehåll och Andreas skriver 7 juli:

Vi har börjat bygga på toaletterna medan det tar tid att få fram materialet för att kunna sätta på taket på skolan (vägen till skolan har nästan spolats bort…). 

Nu är vi bara 9500 kr från vårt insamlingsmål på 360 000 kr till skolan!!

Tuki Nepal går ut via sociala medier och berättar detta. Min kollega Adrian reagerar och gör ett inlägg på Facebook där han delar Tukis FB-inlägg. Den 10 juli skriver han till mig:

Halloy!

När jag läste mejlet att det saknades 10.000kr till vår insamling ihop med Tuki, då delade jag det på min FB och det resulterade i att en vän hörde av sig och satte in 2000kr. Därefter blev jag uppringd av en gammal bekant som jag inte träffat på 22 år. Hon är nu bosatt i Dubai och han såg åxå inlägget på FB och ville åxå bidra med några slantar.

https://www.facebook.com/adrian.nordenborg/posts/10157856687755566?notif_id=1625644695874669&notif_t=feedback_reaction_generic&ref=notif

Många bäckar små…

Ha det gott!


Den 22 juli bekräftar Andreas att vi har nått uppsamlingsmålet och lite till. Det går dock inte att slutföra skolbygget då vägen fram till Dang måste repareras. Lokala myndigheter hjälper till genom att bidra med en grävmaskin/bulldoser för att fixa vägen.

Svårt att få fram material på denna väg….

Örjan replikerar:

“Roligt att det går framåt trots motgångar!! Vi får hoppas vi kan komma och besöka skolan våren-22. Då kanske pandemin är hanterbar även i Nepal!!

//Örjan”

I slutet av juli är vägen reparerad och en traktor med kärra kan köra fram material så att takbjälkar kan byggas. Äntligen kan skolan få  en hatt på sig.  Toaletterna har också börjat byggas och en septitank har installerats. Sedan rullar monsunen åter in. 

9. Höst 2021. Skolan äntligen färdig

I början oktober stöter Örjan på och undrar hur det går.  Är det snart dags för invigning, kommer det vara möjligt att åka och besöka skolan till våren? Jonas vill även gärna ha återkoppling, gärna positiv sådan. 

Andreas svarar och berättar att monsunen har pågått längre än vanligt men arbetet har trots det fortskridit.  Skolan är näst intill klar, det är lite målningsarbete och fix med toaletterna som återstår. Han ska kolla med ingenjören när invigningen kan äga rum.

Han passar även på att tacka Örjan och Jonas:

Super TACK för ert stöd till projektet!!

Andreas

Jag instämmer till fullo. Örjans och Jonas löpande engagemang har varit enastående.

Nepal håller nu på att öppna upp trots att vaccinationsgraden ligger på ca 30 procent. Snart släpper de på för turism och i med UD:s nya rekommendationer från 15 oktober är det rent formellt fritt fram att resa till Nepal igen. Det är dock av flera orsaker försent att planera in en invigningsresa och vi siktar därför in oss på våren 2022.

Den 26 oktober kommer ett nytt e-mail från Andreas:

Hej igen!

Nu är även toaletterna helt färdiga med färg och allt.  Bifogar lite bilder. Välkomna att besöka till våren! 

Vänligen

Andreas

Toaletten på plats

Örjan svarar som vanligt blixtsnabbt:

Världsklass!

Svenska flaggans färger på Toaletterna!

Medvetet val hoppas Jag.

Skolan är nu färdigbyggd och kan ta emot elever. De står redo för dörren, och kan nu kliva in i den nya skolan! Datum för den officiella invigningen är dock inte satt. Vi meddelar när så är fallet!

Snart dags för invigning
Hatten av för att hatten äntligen är på

Epilog

Skolan i byn Rampur, Dang-distriktet blev klar efter mycket om och men. Det finns ett före och efter här. Men det blev en ”Total Makeover” på riktigt.

Tidigare liknade skolan mest en gammal, gisten jordkällare. Nu är en ny, luftig, ljus och jordbävningsresistent skola på plats, med 3 klassrum och toaletter som kan ta emot 65 barn i klass 1-5. Det blev en lång process, motgångarna och utmaningarna ha varit många, de beskrivs väl i Tuki Nepals nyhetsbrev från juni 2021:

  • På grund av Covid-19 och lock-down har det tagit lång tid att få byggtillstånd – myndigheterna har varit stängda;
  • Rampur är avlägset belägen och man når dit endast på riktigt dåliga vägar – därför har det varit svårt att transportera dit det material som inte kan fås i närområdet;
  • Det är mycket ont om vatten i byn, som ligger uppe på en kulle – därför har allt vatten som behövts vid byggnationen fått transporteras nere från floden med traktor;
  • Elektriciteten i byn fungera dåligt – därför har bygget gått långsammare än beräknat.

Lägg därtill kraftiga monsunregn etc….

Gamla skolan
Nya Skolan

Uppdraget väntade på oss i Nepal, startskottet kom från Örjan och Jonas engagemang, nätverkandet bidrog vi och Tuki Nepal med, jobbet planerades och genomfördes av Build up Nepal med deras stab av ingenjörer och byggnadsarbetare, massor av enskilda människor har skänkt pengar. 

Men vi har alla varit med och bidragit, på vårt sätt, i stort och i smått, Vi fick ihop det. Skolan är på plats, barnen är snart där, lyssnar och lär!

Tack alla för ert stöd och bidrag!
Nicke Sundström/Pathfinder Travels

Kammarkollegiet

Vi har ställt resegaranti hos Kammarkollegiet.