Bo Björnsäter

Bo har ett förflutet som doktorand i marinbotanik och har sedan mitten av 1980-talet arbetat som naturguide och lett naturresor till Europa, Asien, Nord- och Sydamerika. Bo har specialiserat sig på växt- och djurliv, men är även en kunnig kulturguide.

Han har under tre års tid arbetat heltid i Alaska, en favoritplats han gärna återvänder till. Bo är sedan mer än 10 år vår självklare färdledare på våra naturvandringar i Alaskas nationalparker.

Kammarkollegiet

Vi har ställt resegaranti hos Kammarkollegiet.