Jörgen Karström

Jörgen har levt och verkat i bergen i hela sitt vuxna liv. Om vintrarna är vanligtvis La Grave hans fasta punkt men han söker gärna äventyr även utanför Europa. Jörgen har bland annat arbetat med att utbilda pistörer i Kashmir och gjort en del turer i Iran, i Kaukasus och i Himalaya.

Han är internationellt auktoriserad bergsguide (UIAGM) och en väldigt stark skidåkare. Förutom svenska, franska och engelska talar Jörgen även ryska och är vår självklare bergsguide i Östeuropa och Centralasien, bland annat på våra skidresor i Kirgizistan men han guidar även på våra vandringsresor i Atlasbergen, Marocko och Kirgizistan.

Kammarkollegiet

Vi har ställt resegaranti hos Kammarkollegiet.