Stories

Nu har vi ett forum där vi kommer lägga upp allt från rena skrönor till handfasta packningstips.

Här är tanken att vi ska samla våra egna reseberättelser, reflektioner och skrönor samt kunna publicera bidrag från våra gäster och guider.

Det är också ett forum för praktiska råd och tips när det gäller utrustning, packning, träning med mera. Ibland gör vi även djupdykningar i vad det innebär att delta i en specifik aktivitet.

https://pathfindertravels.se/stories/mtb-chamonix/

Kammarkollegiet

Vi har ställt resegaranti hos Kammarkollegiet.