Ny bok: Inspirational Outdoors

Vår vän samt fjälledare, natur- och vildmarksguide, Daniel Vilhelmsson Wesén, har nyligen givit ut en bok fullmatad med såväl mentala som praktiska tips om hur man tar sig an friluftslivet.

 Nedan kan ni läsa Daniels egen introduktion till boken:

Det sägs att vi ska lämna så lite spår som möjligt under vår tid på Moder Jord. Med den här boken gör jag ett medvetet val att göra det motsatta; att lämna ett. Mina tankar i skrift.

Vi behöver alla vid något tillfälle i livet stanna upp och skriva ner våra tankar på papper för att få ordning på dem. Med hjälp av andra guidade jag mig själv genom en dimma av tankar. Jag grundade mig själv, jag började ta mig själv på allvar igen och jag fann åter lugnet.

I ekonomiska termer mätt är ett träd idag mer värt dött än levande. Med min bok hoppas och önskar jag att vi kan njuta av att vara utomhus lite mer och att mina samlade texter hjälper oss att återknyta kontakten med naturen och se det verkliga värdet i vår omgivande miljö.

Här hittar du boken!

Du har även chans att resa till Sarek med Daniel, läs mer om resan här!

Kammarkollegiet

Vi har ställt resegaranti hos Kammarkollegiet.